Körkortsfoto
3,5×4,5 cm
Drop-in 3 minuter

Visumfoto
Alla storlekar
Både print och digitalt
Drop-in 10 minuter

Passfoto
Vi tar bilder till alla utländska pass
Drop-in 10 minuter

ID-kort
Vi tar bilder till ID-kort.
OBS! 
Banker gör numera INTE ID-kort.
Internationella ID-kort görs hos Polisen (även bilden)

Färdtjänst
Vi tar godkända bilder

Övriga bilder
Vi tar bilder till:
• Ditt CV
• Hemsida
• Jaktlicens
Vi kan naturligtvis leverera både som print och digital fil

Stäng meny